“වහරනුසෙරෙන් සපයා” අපහරණය නො කරනු!

සිදත් සඟරාව: ජේම්ස් ද අල්විස් සංස්කරණය

ව්‍යාකරණය ගැන හොඳම වාග් විද්‍යාත්මක සංකල්පයක් සිදත් සඟරාවේ තිබේ.” යනුවෙන් මගේ පැරණි මාධ්‍ය මිතුරෙක් සිංහ නාදයක් කරයි. දේශපාලනයේ දී කවර විසංවාදයන් අප අතර තිබුණ ද මා මගේ මිතුරාගේ මෙම කියමනට නම් එකඟ ය. එමතු නො ව “එහි තිබෙන වහරනු සෙරෙන් සපයා යන්නෙහි අරුත විමසා බලන්න” යි ද ඔහු මට යෝජනා කර යි. මම එම යෝජනාව ගෞරව පෙරදැරි ව පිළිගනිමි. 

සිදතෙහි වියරණය වසර හත්සිය පනහක් පමණ පැරණි ය යි ළබැඳි උපුල් නිතොර පවසන්නේ වුව මට නම් තවමත් එය රුචිකර ය. “වහරනුසෙරෙන් සපයා” යන සිදත් සඟරා වැකිය තරම් සන්දර්භයෙන් බාහිර ව හා වියුක්ත ව යොදා අපහරණය කරන ලද තවත් වැකියක් සම්භාව්‍ය සිංහලයේ නැති තරම් ය.

අපගේ ආදිආචාර්ය කාල් මාර්ක්ස් A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right නම් ස්වකීය ලේඛනයේ පෙරවදනෙහි ලා පවසන යම් වැකියක්, සන්දර්භයෙන් බාහිර ව හා වියුක්ත ව යොදා “ආගම යනු අබිං වැනි” යි මාර්ක්ස් පැවසූ බව ඇතමුන් පවසන සේ ම ඉහත සිදත් සඟරා වැකිය ද ඇතමෙක් අපහරණය කරති. මාර්ක්ස්ගේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය මෙසේ ය:

Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people

මගේ පරිවර්තනය:

ආගම යනු පීඩිත සත්ත්වයාගේ සුසුම්ලෑම  ය, හදවත්විහින ලෝකයක හදවත ය, ආත්මවිහින තත්ත්වයන්හි ආත්මය ය. එය මිනිසුන්ගේ අබිං ය.

මාර්ක්ස් ආගම අබිං ය යි කීමේ අරුත දැන් නො පෙනේ ද? මෙලෙස ම මගේ මිතුරා කතිකාවට ගෙන එන සිදතෙහි “වහරනුසෙරෙන් සපයා” හි සම්පූර්ණ වැකි පෙළ විමසමු.

සදරුත් විදි සියල් – අනුරූ සේ පියෝනන් 

ඉති සන් සඳ සමස් ඈ – වහරනුසෙරෙන් සපයා” 

“සදරුත් විදි සියල්”  යනු ශබ්දාර්ථ විධි සියල්ල යන්න ය. “අනුරූ සේ පියෝනන්” යනු පණ්ඩිතයන්ගේ යෙදුමට අනුරූප ලෙස යන්න ය. (සේ යනු සංස්කෘතයේ පණ්ඩිත යන අරුත් දෙන සෙව් ප්‍රකෘතියෙන් බිඳෙන වදනකි. පියෝනන් යනු ප්‍රයෝග හෙවත් යෙදවුම් ය.) 

“ඉති සන් සඳ සමස් ඈ” යනු මෙලෙස සංඥා, සන්ධි හා සමාස යනාදිය යන්න ය. “වහරනුසෙරෙන් සපයා” යනු ව්‍යවහාරය  අනුසාරයෙන් සම්පාදනය  කර ගනු යන්න ය. 

මේ අනුව සිදත් සඟරාකරු පවසන්නේ ශබ්දාර්ථ විධි සියල්ල පණ්ඩිතයන්ගේ යෙදුමට අනුරූප ලෙස ව්‍යවහාරය  අනුසාරයෙන් සම්පාදනය  කර ගනු යනුවෙන් ය. සිදත් සඟරාකරු පවසා  ඇත්තේ ශබ්දාර්ථ හෙවත් වියරණ පිළිබඳ පණ්ඩිතයන්ගේ (ඡේකයන්ගේ) ව්‍යවහාරයට අනුකූල ව භාෂාවේ ව්‍යාකරණය සකසා ගනු කියා මිස අවියත් බකපණ්ඩිතයන්ගේ ව්‍යවහාරයට අනුව භාෂාවේ ව්‍යාකරණය සකසා ගනු කියා නො වේ.

මගේ පැරණි මිතු සඳ, ශාස්ත්‍රීය සැරියේ ද  දිවි සැරියේ  ද සන්ධ්‍යා යාමය කරා ශීඝ්‍රයෙන් එළැඹ සිටින මා විසින් ජිවිත කාලය පුරා කරමින් කරන ලද්දේ ද සිදත් සඟරාකරු පැවසූ එම කාර්ය ය. ඒ සත්ව්‍යායාමයේ දී මම ඔබ සමඟ සිටිමි.

බන්‍ධුල කුදලාගම,

ටොරන්ටෝව. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s