මානව මානවිකා ද? නැත හොත් මාණවකමාණවිකා ද?

මාණවකමාණවිකා

මාණවකමාණවිකා යන්න මානව මානවිකා යනුවෙන් සවිඥානික ව ලියන ලේඛකයෝ බහුල ව සිටිති. මම නම් ශිෂ්‍ය කල සිට මාණවකමාණවිකා ලෙස ම ලියමි. මගේ පැරණි මාධ්‍ය හිතවතෙක් මා විමසන්නේ නිවැරදි වහර මානව මානවිකා යන්න බව ද මාණවකමාණවිකා යන්න වැරදි බව ද පවස යි.

පාලියෙන් සිංහලයට තත්සම වූ මාණව යනු තරුණ, යෞවන, යොවුන් ඈ අරුත් දෙන පදයෙකි. බුදුරජාණන්වහන්සේ උක්කට්ඨා නුවරට වැඩම කළ සමයේ එනුවර වැසි පොක්ඛරසාතී බ්‍රාහ්මණයාගේ අම්බට්ඨ මාණව නම් ශිෂ්‍යා අරබයා දෙසූ සූත්‍රය අම්බට්ඨ සූත්‍රය යි. එමෙන් ම තෝදෙය්‍ය බ්‍රාහ්මණයාගේ පුතණුවන් වූ සුභ මාණව අරබයා “කම්මස්සකා මාණව සත්තා” (තරුණය, සත්වයෝ කර්මය තමන්ගේ කරගෙන එනම් ස්වකීය කරගෙන ජීවත් වෙති) යි බුදුරජාණන්වහන්සේ (මගේ මතකයේ හැටියට චුළකම්මවිභංග සූත්‍රයේ දී) වදාළ සේක. තව ද ඡත්ත මාණවක, පොසාල මාණවක, භද්‍රාවුධ මාණව ඈ නේක මාණවයන් ද මාණවකයන් ද පාලි ත්‍රිපිටකය දැක ගත හැකි ය. ඒ බොහෝ  තන්හි එකී මාණවකයන් ද මාණවයන් ද කර ඇත්තේ බුදුන් ප්‍රශ්න කිරීම ය. ඒ සියලු තන්හි මාණව යන්න තරුණ හෝ තරුණයා හෝ යන අරුතින් යෙදී ඇත. තරුණ යන අරුතින් මාණව යන්නට අනුරූප ව මාණවක හා මාණවිකා යන පද තරුණයා/යෞවනයා හා තරුණිය/යෞවනිය සඳහා පිළිවෙළින් යෙදේ. අප මාණවකමාණවිකා ලෙස ‍වහරනුයේ එකී ශාස්ත්‍රීය පදනමිනි.

මාණවමාණවිකා (සසඳන්න – තරුණතරුණියන්) යන්න ද ඇතැම් තැන යෙදෙනු දැකිය හැකි ය. එය මාණවකමාණවිකා ලෙස යෙදුණේ නම් වඩා උචිත ය; වඩා නිවැරදි ය. එය තනි වදනකි. මාණවක ද මාණවිකා ද යන්න “ද” කාරාර්ථ සමාස වී මාණවකමාණවිකා තනි පදයක් වේ. මෙණෙවිය යන්න ද මෙලෙස ම “ණ” කාරයෙන් ලිවිම මනා ය. “මනහර නා මණෙවියනිඳ ළවැලි පිට” යැයි ශාරිකාවේ සඳහන් ය.

මානව යන්න මනුෂ්‍ය වර්ගයා අරුත් ගන්වන්නකි. එය ද මනා උචිත වදනකි. ස්ත්‍රී හා පුරුෂ යන දෙවර්ගය ම මානව ය. එයට විශේෂ “මානවිකාවන්” අවශ්‍ය නැත. මානව සම්පත්, මානව හිමිකම්, මානව නිදහස, මානව සංහතිය ඈ වදන්වල මනුෂ්‍ය අරුත් දෙන වදන් “න” කාර සහිත ව ලිවීම මනා ය.

මගේ පැරණි මාධ්‍ය හිතවතා විසින් මානව මානවිකා යනුවෙන් ලියවෙන දෙපදය මා විසින් මාණවකමාණවිකා යනුවෙන් ලියවෙන්නේ කිනම් ශාස්ත්‍රීය පදනමකින් ද යන්න එම පැරණි මාධ්‍ය හිතවතාට දැන් වැටහෙනු ඇති බව සිතමි.

බන්‍ධුල කුදලාගම,

ටොරන්ටෝව.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s