ණ කාරාන්ත පද

ජාතිවාදී රිළවුන්ගේ ගිනි ගත් වලිග “කොණ්” නො ව “කොන්” කැපීම

ජාතිවාදී රිළවුන්ගේ ගිනි ගත් වලිග “කොණ්” කැපීමට යෝජනා කරන ලිපියක් කියවීමි. කුමක් ද එහි සඳහන් “කොණ්”? එකී “කොණ්” කපන්න නම් එහෙව් ඒවා කිනම් තන්හි තිබේ ද? “කොණ්” යන්න “කොන්” කර කපා දැමිය යුතු ය. එසේ නැති නම් සිංහල භාෂාව “කොන්” වන්නට හැකි ය. දෙමළ භාෂාවේ කිසිවකු “ණ” කාර පටලවා ගන්නේ නැත; පටලවා ගත්තත් එය වරදක් ලෙස පිළිගෙන නිවරද කර ගනු මිස වරද සම්මත කර ගැනුමට විකාර දොඩවන්නේත් නැත. අප උතුරේ සිටි කාලයේ අපට දෙමළ උගන්වන්නට බාර ගත් ශෝභමාන සිරිමතිය අවියත් වචන ව්‍යවහාර කරන්නට ආධුනික අපට හෝ අවසර දුන්නේ නැත; සිංහලයට වඩා “න” හෝ “ණ” හෝ ආකාර ශබ්දවල ප්‍රභේද දෙමළ බසේ තිබුණත්. 

සරල ව ව්‍යවහාරය සඳහා මෙසේ මතකයේ රඳවා ගනු මැනවි:

1. සිංහලයේ “ණ්” අන්ත පද නොමැත. 

2. සිංහලයේ “ණ්” යන්න පදයක මැ‍ද යෙදෙන අවස්ථා නිශ්චිත වින්‍යාස රීතියකින් සැකසී ඇත. එය මෙසේ දැක්විය හැකි ය:

I. “ට” වර්ගයේ  (එනම් “ට”, “ඨ”, “ඩ”, “ඪ”, “ණ” හා “ඬ”) අක්ෂරවලින් “ඬ” හැර අනෙක් අක්ෂරවලට පූර්ව ව යෙදෙන්නේ “ණ්” ය. එයින් ද “ඪ” අක්ෂරයට පෙර “ණ්” යෙදෙන පද සමකාලීන සිංහලයේ නැත. 

නිදර්ශන කීපයක් මෙසේ ය:

ණ්ට යෝගය – ඝණ්ටාර, නිඝණ්ටුව

ණ්ඨ යෝගය – නිගණ්ඨ, අහිකුණ්ඨික

ණ්ඩ යෝගය – ආණ්ඩුව, මණ්ඩපය (සුලබ ම යෝගය “ණ්ඩ” යෝගය ය)

ණ්ණ යෝගය – මෙම යෝගය පාලි හා දෙමළ භාෂාවලින් සිංහලයට තත්සම වූ පදවල යෙදේ:

පාලි – වණ්ණනා (සකු – වර්ණනා)

පාලි – තම්බපණ්ණි (සකු – තාම්‍රපර්ණි)

කණ්ණාඩි* (දෙමළ – කණ්ණාඩි)

වණ්ණම* (දෙමළ – වණ්ණම්)

* මේ පද කන්නාඩි, වන්නම් ලෙස ලිවීම ද වියත් ය. එහෙත් කණ්නාඩි, කන්ණාඩි, වණ්නම, වන්ණම ලෙස යෙදීම අවියත් ය.

II. “ඩ” හා “ට” අක්ෂරවලට පූර්ව ව ඉහත පැවසූ ආකාරයට “ණ්” නො යෙදී “න්” යෙදෙන ව්‍යතිරේක කීපයක් තිබේ. ඒවා මෙසේ ය:

කථන භාෂණයෙන් ලේඛනයට පැමිණි පද – දුවන්ට, දුවන්ඩ, අඬන්ට, අඬන්ඩ, කපන්ට, කපන්ඩ

ඉංගිරිසි භාෂාවෙන් තත්සම වූ පද – කැන්ටිම, කවුන්ටරය, ලන්ඩනය, කැලැන්ඩරය

සම්ප්‍රදාන විහක්ති ප්‍රත්‍යාන්ත බහු අර්ථ පද – ඔවුන්ට, වියතුන්ට, නීතීන්ට, රීතීන්ට, දරුවන්ට

III. තණ්හාව යන පදයේ “හ” අක්ෂරයට පූර්ව ව යෙදෙන්නේ “ණ්” ය.

3. සිංහලයේ “ණ්” ආරම්භක පද නොමැත. 

 

(“ණ්” පිළිබඳ කෙරෙන මෙම විග්‍රහයට අදාළ නැති වුව ද තවත් යමක් මෙහි ලා පවසමු. “ණ” ආරම්භක පද සමකාලීන සිංහලයේ ඇත්තේ එකකි. එනම් “ණය” ය. සම්භාව්‍ය සිංහලයේ නම් “ණ” ආරම්භක පද කීපයක් ම තිබේ. නිදර්ශන කීපයක් මෙසේ ය: අමාවතුරේණිය” නම් වදනක් යෙදේ. එහි අරුත “නෑනා” යන්න ය. ධම්පියා අටුවා ගැටපදයේණහ” නම් වදනක් යෙදේ. එහි අරුත “බල්ලා” යන්න ය.)

දැන්, යම් තැනැත්තෙකු අපගෙන් මෙසේ විමසිය හැකි ය. එසේ නම් අප වෙසක් දින බලනුයේ “තොරණ්” ද? නැති නම්  “තොරන්” ද? එයට පිළිතුර  නම් “තොරණ්” බැලුවාට කම් නැත; බැලුවේ “තොරණ” බව ලියන්න යනුවෙන් ය. අප විසින් නම් දශක හයකට ආසන්න කාලයක් බැලනු ලැබුවේ ද ලියනු ලැබුවේ ද “තොරණ” ය. 

ජාතිවාදී රිළවුන්ගේ ගිනි ගත් වලිග “කොන්” කැපීමට අපගේ ද සහය ලැබේ!

බන්‍ධුල කුදලාගම,

ටොරන්ටෝව. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s