ඇ කාර සම්මතය: ඇ කාරය විකාරයෙක් නොවන්නේ යැ.

කුමරතුඟු මුනිදස් පඬිරුවන

ඇ කාරට ළැදි, ඇ කාරය වහරනු රිසි නිවැරැදි වහරට රුචි මැතිඳකු එපිළිබඳ විමසා ඇත. ඇ කාරය පිළිබඳ විමසු නිවැරැදි වහරට රුචි මැතිඳුනි, ඔබතුමන් ඇ කාරය යෙදුමේ සම්මතය උගැනුමට රිසි වැ එසඳහා නිසි මඟ විමසුම අපි මහත් සේ අගයමු. සිංහල බසැ පවතින සුවිසෙස් ලකුණෙක් නම් “ඇ” ශබ්දය සේ මැ ඒ සඳහා මැ වෙන් වූ “ඇ” අකුරෙක් ද පැවැතීම යැ. බොහෝ වෙනත් බසැ “ඇ” ශබ්දය පැවැතියැ ද එකී ශබ්දයට මැ වෙන් වූ අකුරෙක් නො පවතී. 

සිංහල බසැ ඇ කාරය යෙදුම වහරැ මැ පැවැති බව අපගේ පිළිගැනුම යැ. යට වැ ගොස් පැවැති එකී ඇ කාරය මතු කැරැ එළි පෙහෙළි කළෝ කුමරතුඟුවෝ යැ. එකදහස් නවසිය විසිහය වසැ “ස්වදේශ මිත්‍රයා” නමැති පුවත්පතට ලිපියෙක් ලියමින් කුමරතුඟුවෝ ඇ කාරය යෙදියැ යුතු මතු සඳහන් තැන් දැක්වූහ:

1. පස් වැනි (ආධාර) විභක්ති ඒක පද – ගසැ (ගසෙහි), කලැ (කාලයෙහි), බසැ (බසෙහි), නළලැ (නළලෙහි), වසැ (වසෙහි), ලිපියැ (ලිපියෙහි) ඈ විසින්.

2. ඊ, ඉති ආදි ප්‍රත්‍යයන් ගන්නා ධාතූන්ගෙන් නිපන් පූර්ව ක්‍රියා පද – කැරැ, ගැනැ, ගෙනැ ඈ විසින් සහ වී අරුතින් රිසි වැ, යට වැ, ඇදුරකු වැ ඈ විසින්.

3. අර්ථාවසානයෙහි “යැ” නිපාතය – පැවතීම යැ, පැවසූයේ යැ, කුමරතුඟුවෝ යැ, ලියුවේ යැ ඈ විසින් සමාප්ති වාචක නිපාත සහ ගියේ යැ?, දුටුවේ යැ?, පැවසී යැ? ඈ විසින් ප්‍රශ්නාර්ථ වාචක නිපාත. 

4. අවධාරණාර්ථයෙහි “මැ” නිපාතය – සේ මැ, ඔබ මැ, පළමු වැ, ශබ්දයට මැ ඈ විසින්.

5. “අ”’ කාරයට අනම්‍යාදේශ සහිත පද – වරද > වැරැදි, පරණ > පැරැණි ඈ විසින්.

කුමරතුඟුවන් විසින් ඉහත ලිපියැ වෙසෙසි වැ වර නො නැඟුණ ද විධි ක්‍රියා (එන්නැ, ලියන්නැ, කන්නැ, යන්නැ ඈ විසින්), “ඉයැ” ප්‍රත්‍යය යෙදි අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා (පෙරළියැ හැකි යැ, බැලියැ හැකි යැ ඈ විසින්), කියැ ප්‍රත්‍යය යෙදි අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා (නො කියැ හැකි යැ, කියැ හැකි යැ ඈ විසින්) සහ විච්ඡේද වාචක මිසැ නිපාත (මා මිසැ නැත ගරුමන් කොටැ, ඔබ මිසැ වෙනකෙක් යැ? ඈ විසින්) ද ඇ කාරය සමඟ යෙදේ. 

අප පාසල් සිසුන් වැ සිටි පනහ-හැට දසකයන්හි නම් අපි කුමරතුඟුවන් පැවැසු පරිදි මැ ඇ කාරය යෙදීමු. පසු කලැ සකුවට ද පෙළට ද නැඹුරු වූයෙන් ද ඇ කාරය භාවිතය සම්මත සිංහල වහරින් යටපත් වැ ගියෙන් ද අපි ඇ කාරය යෙදුම සීමා කළෙමු. සරසවියැ කුමරතුඟු අදහස් වැජැඹුණු බවක් නො පෙනිණි. පසු කාලීන වැ සකු හා පෙළ එක් වැ නිපැයුණු අපට මැ අනන්‍ය බසකට  පිළිපන් නිසා ඇ කාරය අපගෙන් වෙන් වී යැ. වත්මනැ නම් අප විසින් ඇ කාරය යෙදෙනුයේ “මැ”, “වැ” නිපාත සහ ඇතැම් අනම්‍යාදේශ පද සඳහා පමණි. අපගේ පැරැණි මිතු අජිත පැරකුමු ජයසිහයනට ගෞරව කරනු වස් සකු සහ පෙළ අවම වැ යොදා හෙළ වදන් බහුල වැ යොදා ඔවුනගේ අසිරිමත් වත ලියූ බැවින් එහි ඇ කාරය බහුල වී යැ. මෙම සටහන ඇ කාරයේ පැරුණි නිසි සම්මතයෙන් මැ ලියුවේ ඔබතුමන්  ඇ කාරයට දක්වන උනන්දුවට කෙරෙන ගෞරවයෙක් ලෙස යැ.

අප විසින් දැක් වුණු කරුණු ද සිතැ දරා කුමරතුඟුවන්ගේ ව්‍යාකරණ විවරණය සහ ක්‍රියා විවරණය ඇතුලු මාහැඟි ‍පොතපත කියැවීමෙන් ඔබතුමනට ද ඇ කාරය යෙදුම ප්‍රගුණ කළ හැකි යැ. 

ඇ කාරය සහිත වැ ලියන කලැ ඇතැමකු විසින් උසුළුවිසුළු කරනු ලැබැ හැකි යැ. නිවැරැදි බස් වහරට ගරහන්නෝ අඥානයෝ යැ. එවැනි අඥානයෝ කුමරතුඟුවන් ජීවමාන සමයැ ද සිටියහ. පහත දැක්වෙන්නෙ එවැනි අඥානයකු විසින් කුමරතුඟුවනට අපහාස කරනු වස් ලියැවුණු කවකි:

වියරණය මොළවා – කවි රැජන සළු ගලවා
ඇක්මය පටලවා – වෙසේ නායක වපර රිළවා

භාෂාශාස්ත්‍රෝන්තිකාමී,

බන්‍ධුල කුදලාගම,

ටොරන්ටෝව.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s