නව අදිරදවාදය

ඉංගිරිසි අදිරදවාදයේ රුදුරුබව සිත්තර ප්‍රසන්න වීරක්කොඩි මහත්මා දුටු අයුරු

ඉංගිරිසි අදිරදවාදය විසින් ලොව රජයන ලද දහනව වැනි සියවසැ එංගලන්තයැ වෙස්ට්මිනිස්ටර් මැති සබයැ කැරුණු කතාවක් පිළිබඳ සිත යොමු කැරැවනු රිසියෙමි. 

I feel with them, that it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.

මෙම කතාව කළෝ තෝමසු බැබින්ටන මැකෝලෙහු යැ. කිතු වසෙන් එකදහස් අටසිය තිස්පස් වැන්නැ නවම් මසැ දෙවැනි දා මැකෝලෙ සාමි ඉංගිරිසි මැති සබය අමතා මෙලෙස පවසනුයේ එදවස ඉංගිරිසි ගණවාසයක් වැ පැවැති භරත දෙසැ දනමන තම දෙස-බස-රැස නො සලකන එනමුදු ඉංගිරිසි දැනුමට, අවැතුමට, පැවැතුමට මැ සලකන පිරිසක් බවට පත් කැරැ ගැනුමත්, එසඳහා භරත දෙසැ මැ උපන් පැහැයෙන් ද ලෙයෙන් ද භරත වනමුත් රුචියෙන් ද සිතුමෙන් ද පැතුමෙන්  ද සද්හැදියාවෙන් ද නැණයෙන් ද ඉංගිරිසි මැ වන දුඹුරු සහීබ පන්තියක් සකසා ගැනුමත් පිළිබඳ ය. 

ඉංගිරිසිහු මෙසිරිලක අරබයා ද මෙම වැඩ පිළිවෙළ මැ කිරියට නො නැඟුවෝ ද? කිතු වසින් එකදහස් නවසිය හතළිස්අට වැන්නැ මෙසිරිලකට නිදහස ලබා දෙන කලැ ඉංගිරිසිහු පෙර කී පැහැයෙන් ද ලෙයෙන් ද ලාංකික වනමුත් හදමන‍ ඉංගිරිසි මැ වන කාලසුද්දනගේ පන්තියක් මෙසිරිලක බිහි කැරැ ගෙනැ නො සිටියෝ ද? සැබැවින් මැ නිදහස යන නාමයෙන් ඉංගිරිසින් විසින් සිදු කරන ලදුයේ තමා වැනි මැ සිතුම්පැතුම් දරනා පන්තියකට රට කැරුම බාර දීම නො වේ ද? අදිරදවාදයේ අරමුණ සම්පත් කොල්ලකෑම පමණක් මැ නො වැ බටහිරයන්ගේ හැදියාව ලොවැ නන් දෙස පැතිරවීම ද විණ. සැබැවින් මැ පැරැණි අයුරු අවිය මුල් කැරැ ගත් අදිරදවාදය පියවරෙන් පියවර සියුම් දැනුම මුල් කැරැ ගත් නව අදිරදවාදයක් බවට පසු ගිය සමයැ පත් වැ ඇත. ඒ සැම ‍අයුරක මැ අදිරදවාදයේ ඒකායන අරමුණ වූයේ බටහිර හැදියාව ලොවැ රජ කැරැ වීම මැ පමණි. 

නව අදිරදවාදය

මරු නෙක වෙස් ගෙනැ එන සේ අදිරදවාදය ද කලෙන් කලැ නව වෙස් ගෙනැ මතු වැ එයි. වමැ වැදියවුනගේ මාර්ක්ස්වාදයැඅන්තර්ජාතිකවාදය” යනු ද දකුණැ වැදියවුනගේ ලිබරල්වාදයැසමානාත්මතාවය” යනු ද අදිරදවාදයැ නන් නය වෙස් යැ. යුරෝපය හැර දා නව අදිරදවාදය ඇමෙරිකාව තම වාහකයා කැරැ ගෙනැ ඇත. එදවස මැකෝලෙ සාමි විසින් පැවැසුණු දෑ මෙදවස සීරුමාරුවට කරමින් සිටිනුයේ නේක ජාති දනන් එක්සත් කරවීම තුමු අරමුණ බව හඟවන පිරිසකි. ඔවුහු නම් නූතන අදිරදවාදය පතුරුවනු රිසි වැ එක් වැ සිටින “එක්සත් ජාතිහු” යැ. දිළිඳු රටැ කෙරෙහි ‍පතළ කරුණ සිතින් යැ යි පවසමින ද ලෝ සමඟිය සුරකින සිතින් යැ පවසමින ද “මානව හිමිකම්” නම් ඔවුනට අවිසය අපට විසය අමුතු නයක් පවසමින ද මේ “එක්සත් ජාතිහු” දිළිදු රටැ වැදැ, ඒ රටැ දෙස් හැදියා නසන්නේ යැ; බටහිර විදෙස් හැදියාව මැ පතුරැවන්නේ යැ. මුල් කලැ මෙකී කිරියට ඔවුහු මෙම දිළිඳු රටැ වැසි අනුකාරක සැබෑ උගත් පරපුරෙක් යොදා ගත්හ. බටහිරයන්ගේ උපකාරයෙන් බටහිර සරසවි වැදැ, බටහිර දැනුම ගෙනැ, ‍යළි පැමිණි මෙකී පරපුර බටහිර ඇඳුමෙන් සැරැසී, බෙන්ස් රියැ නැඟැ පැමිණැ, විද්වත් සමුළු වැදැ, තරුණ දනමන බටහිර දැනුමෙන් නසැ, එදවස මැකෝලෙ සාමි පැවසූ අයුරට අනුරැ වැ,  පැහැයෙන් ද ලෙයෙන් ද ලාංකික වනමුත් රුචියෙන් ද සිතුමෙන් ද පැතුමෙන්  ද සද්හැදියාවෙන් ද නැණයෙන් ද ඉංගිරිසි වන කාලසුද්දනගේ පන්තියක් බිහි කළහ. 

විසිඑක් වැනි සියවස වන විට පෙර කී කාලසුද්දනගේ පන්තියට අදිරදවාදීනගේ නයපතැ වූ කිරිය පෙළ තව දුරටත් ඉටු කළ නොහැකි වටපිටාවෙක් ‍මෙසිරිලක ද ඇතුලු බොහෝ දිළිඳු රටැ ඇති විණ. කල් ගතවත් මැ උගත් කාලසුද්දනගේ කුලී කොන්තරාතුව එළි වීමත්, එනයින් එකී කාලසුද්දනගේ “ප්‍රභූ” පෙළැන්තිය නො රිස්සන තරුණ පරපුරක් වැඩී පැමිණීමත් එකී නොරිස්සුමට හේතු විණි. ඉක්බිති වැ නව අදිරදවාදය විසින් තෝරා ගැනුණේ පෙර කී “ප්‍රභූ” පන්තියට එරෙහි වැ බොරැ සටනක් කරන බැව් රටට පෙන්වන, දෙස් විදෙස් නිසි අදයුරුවක් නො ලද, තුමු මහමඟෙන් ද කුණු කානුවෙන් ද උගත් බව නිතොර පවසන, වදකඳවුරැ වැදැ තුමු විඳි දුක්ගැහැට හැඩවැඩ කැරැ නිතොර පවසන, මරුටි අටසියය රියෙන් ගමන් යන රැවැටිලිකාර “නිර්ප්‍රභූ” පන්තියකි. මෙකී පිරිස නිසි ලෙස රුකියාවෙක් නො කරති; පල්හඩු බසෙන් වියුණුසටහන් නම් කඩමාල්ලෙක් දෙකෙක් දිනපතා පළ කරති. ‍

මෙකී පිරිස තම රැවැටිලිකාර “නිර්ප්‍රභූ” රැඟුමෙන් වත්මන් තරුණ පරපුර වසඟයට ගෙන ඇත. 

මෙවැනි සද්ගුණවත් පුඟුලෙකු ලෙස පෙනී සිටින පස්දුන් කෝරලයැ වසන වියපත් වියුණුසටහන්කා‍ර පුහු පඬියෙකු තමා පිටුපසැ වැටි, තම වසඟයට වැටි තරුණ පරපුර අලෙවි කැරැ තම මඩිය තර කැරැ ගැනුමකට මෙසිරිලක පදනම වන හෙළ-බොදු හැදියාව තරුණ පරපුරැ සි‍තසතනින් මකා දමා, බටහිර හැදියාව මෙසිරිලක තරුණ පරපුරැ සිත්සතනැ සනිටුවහන් කැරැමැ සඳහා නව වියුණුසටහන් අඩවියෙක් ඇරැඹුමට ජාතීන්ගේ එක්සත්කම පිළිබඳ වැදිබණ දෙසන නව අදිරජවාද‍යේ පෙරගමන්කරුවකු සමඟ අතිනත ගෙනැ ඇති බව සැල වැ ඇත.

අප දෙස-බස-රැසට සතුරුකම් කරනට කිරිය කරන මෙකී තැනැත්තන් තුමු ගැතිකම් කරන බටහිර විදෙස් බලවේග සියල්ල ද එකී බලවේගවල මෙසිරිලකැ කොම්පදාරු පන්තිය ද සමඟ එක් වැ පැමිණැ වෙර දැරුවේ වුවැ මෙසිරිලක හෙළ-බොදු හැදියාව නම් නසන්නට නොහැකි මැ යැ. අවසන් සිංහලයාගේ අවසන් පණනල ද මෙසිරිලකැ වාගැබට මුසුවන තෙක් අපි මෙසිරිලකැ හෙළ-බොදු හැදියාව සුරකිමු. මහරජ කුලයැ සිට සැඩොලු කුලයැ දක්වා සියලු දන එක සමාන වැ සැලකූ බුදු සමයෙන් පොහොසත් වැ වැඬුණු හෙළ-බොදු හැදියාව මත පදනම් වූ අපට බටහිරයන්ගේ මාර්ක්වාදී පන්ති රහිත සමාජ නය සේ මැ ලිබරල්වාදී ඉගලිටේරියනිසම් නය ද අවැසි නැත. මෙසිරිලකැ අනාදිමත් කලැ සිට නන් නය දනෝ සමගි වැ විසුහ. මෙසිරිලකැ හෙළ-බොදු පදනම නැසුමට තතනන පෙර කී වියපත් වියුණුසටහන්කරුවා වත්මනැ කුලී සේවය සපයන බටහිර නව අදිරදවාද‍යැ මුතුන්මිත්තන් මෙසිරිලක සූරාකන්නට නන් නය දනන් අතර ගැටුම් ඇති කරනු වස් බටහිර “සමානාත්මතා” දැනුම එකාවන් වැ සිටි දනන් සිතැ දැමී යැ. හෙළ-බොදු හැදියාව තුළ සියලු වර්ගයක මැ, ජාතියක මැ, ආගමක මැ දනන් හට ඉඩකඩ තිබේ. හෙළ-බොදු මෙසිරිලකැ සමඟි වැ සියලු දනන් එක් වැ සිටියැ හැකි යැ; එක් වැ සිටියැ යුතු යැ. ‍දෙමළුනට අර කොටස යැ; මුස්ලිමුනට මේ කොටස යැ; ඉතිරිය සිංහලයනට යැ ඈ මෙසිරිලක කඩා බිඳ දමන බටහිර ලිබරල් “සමානාත්මතා” අපට අවැසි නැත. අපට බටහිර ලිබරල් “සමානාත්මතාව” දෙසන්නට එන පඬිවරු ඇමෙරිකාවැ ෆ්ලොරීඩාවැ හෝ එංගලන්තයැ මිඩ්ලිසෙක්සයැ හෝ දෙමළ ස්වපාලනයක් ඇති කැරැ ගැනුමට ඉඩ දෙන්නෝ ද? නැති යැ; කිසි සේත් නැති යැ. එසඳ “යනු තමිල්නාඩුවට” යැ යි පවසා අපර අඩට පා පහරෙක් නම් දෙනු ඇති යැ.  

තරුණ පරපුර නොමඟ යවමින් දෙස-බස-රැස නැසුමට කිරිය කරන  නරුමයනට කවර නම් දඬුවමෙක් නිසි යැ?

දු පුතුනේ රට අපේ ය, දූ පුතුනේ අප රටේ ය

මැල් පැන් සුවඳ දෙයි ගල් කණුවල පිපුණු
ලේ දහදිය නටයි රණ දෙරණේ හැඵණු
ජාතිය නඟන රිසියෙන් ඔද වැඬුණු
එනු ඉදිරියට පුත පැරකුම් දුටුගැමුණු

සමනල ගිරග ඉර හඳ සැතපෙන තුරු ම
රටවට මුහුද නිසල ව නිදියන තුරු ම
පුලතිසි පිළිමයට යළි පණ එන තුරු ම
මේ සිරිලක මඬල පුත අපට යි උරුම

(ශාලිත අබවිකුමුන් විසින් ගැයෙන තිලකරතන කුරැවිටබණ්ඩාරයනගේ ගී පැබැඳුමකි)

දේශමාමක,

උඩදුම්බර වෝල්ටර මඩුගල්ලේ විසිනි. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s