පුත්‍ර ප්‍රේමය : පුත්තපෙමා න ඉධ පරත්ති කිඤ්චි

මාතෘ-පිතෘ චිත්ත සන්තානයෙහි රජයන පුත්‍ර ප්‍රේමය (Jean-Eugène Buland ගේ සිතුවමකි)

භාර්යාව වූ කලී මනූෂ්‍යයාගේ උතුම් ම යහළුවා යැ. දරුවන් වූ කලී මනුෂ්‍යයන්ගේ වටිනා මැ වස්තුව (පිහිට) යැ. පාලි ත්‍රිපිටකයෙහි සූත්‍ර පිටකයෙහි සංයුක්ත නිකායෙහි සගාථ වග්ගයෙහි දේවතා සංයුක්තයෙහි ජරා වග්ගයෙහි වත්‍ථු සූත්‍රයෙහි ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක (පුත්‍ර යනු ලිඟු බෙදුමකින් තොර වැ පොදුවේ දියණියට ද පුතණුවන්ට ද යෙදෙන වදනකි):

පුත්තා වත්‍ථු මනුස්සානං – භාරියා ච පරමො සඛා

දාරකප්‍රේමය වූ කලී උත්තම මානව බන්‍ධනයකි. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ පුත්‍රයකුගේ පියාණන් වූ සුද්ධෝදනයන්ගේ වදන් පාලි ත්‍රිපිටකයේ විනය පිටකයෙහි මහවග්ගපාළියෙහි මහඛන්‍ධකයෙහි රාහුලවත්‍ථුවෙහි මෙසේ සඳහන් යැ:

පුත්තපෙමං, භන්තෙ, ඡවිං ඡින්දති, ඡවිං ඡෙත්වා චම්මං ඡින්දති, චම්මං ඡෙත්වා මංසං ඡින්දති, මංසං ඡෙත්වා නහාරුං ඡින්දති, නහාරුං ඡෙත්වා අට්ඨිං ඡින්දති, අට්ඨිං ඡෙත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච තිට්ඨති.

පුත්‍රප්‍රේමය සිරුරෙහි සිවිය සිඳියි; සිවිය සිඳ සම සිඳියි; සම සිඳ මස සිඳියි; මස සිඳ නහර සිඳියි; නහර සිඳ ඇට සිඳියි; ඇට සිඳ ඇට මිදුලු හැපී පැතිර සිටියි.

සරච්චන්ද්‍රයෝ එමරුත් ගෙනැ සිංහබාහු නාටකයේ ලා මෙසේ පවසති:

පුතු සෙනේ මස් නහර හම සිඳ
ඇට සොයා ගොස් ඇට තුළට වැද
ඇට මිදුලු මත රඳා සිට
දුක් දෙයි නිබන්දා

කිතු සමයෙහි දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වෙත ළඟා කැරැ ගතැ හැකි මඟක් ලෙස සැලකෙන්නේ ද දරුපෙම යැ. ජේම්ස් රාජ බයිබලයෙහි මාර්ක් ග්‍රන්‍ථයෙහි නව වැනි පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් පරිදි ගලීලයෙහි කපනෙවුම් ප්‍රදේශය වෙත එළැඹි ජේසුන් වහන්සේ එහි සිටි දරුවකු තමතට ගනිමින් මෙසේ පැවසූ සේක: 

Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me.” 

දරුවෝ මනුෂ්‍යයනට වාසනා ගෙනෙන්නෝ යැ. ශ්‍රී කාලිදාසයෝ අභිඥාන ශාකුන්තල නාට්‍යයෙහි ලා එබැව් මෙසේ පවසති:

ආලක්‍ෂ්‍ය දන්ත මුකුලාන නිමිත්ත හාසෛ 
රව්‍යක්තවර්ණ රමණීය වචඃ ප්‍රවෘත්තීන් 
අඞකාශ්‍රය ප්‍රණයින සතනයාන් වහන්තො 
ධන්‍යා සදතඞග රජසා මලිනී භවන්තී” 

සුරතල් සිනා පෑමෙන් මදක් පෙනෙන දත් කැකුළින් ද රමණීය පවත් පවසන බොළඳ වදනින් ද උකුළෙහි සැතපෙනු රිස වූ ද දරුවන් උසුලමින් තම සිරුරැ දූලියෙන් අපවිත්‍ර කරගන්නෝ වාසනාවන්තයෝ යැ.

ශ්‍රී රාහුලයෝ එමරුත් ගෙනැ කාව්‍යශේඛරයෙහි ලා මෙසේ පවසති:

දත් කැකුළු පෑලා – සුරතල් සිනා සීලා 
බොළඳ බස් දීලා – කෙළී සියලඟැ දූලි ගාලා

දරුවන් දෙමාපියන්ගේ රජුන් වෙති යි පැවැසේ; හුදු රජුන් නො වැ සක්දෙව් රජුන් යැ. එස්. මහින්ද හිමියෝ දරු නැළවිල්ලෙහි (ජාතික තොටිල්ලෙහි) ලා එබැව් මෙසේ පවසති:

දෙව් පුර මෙන් දෙවියන්ගේ 
සිරිලක් දිව බබළන්නේ 
එහි සක්දෙවි රජ මෙන්නේ 
මගේ පුතා ලොකු වෙන්නේ

දිවි ගමනෙහි සැඳෑ සමය‍ට වන් අපට දරුපෙම මහත් අගනා යැ. දියණියන්ගේ මිහිරි තිරසර ළැදියාවත් පුතුන්ගේ දිරි තුඟුසර ජීවගුණයත් මහරු යැ. ඇතැමෙක් දියණි ළැදියාවෙන් ම ප්‍රාණ ලබත්. යුරිපිඩීස්හු එබැව් The  Suppliants නාටකයෙහි ලා මෙසේ පවසති:

That was delightful to me, when I found
My daughter there; (but she is there no more:)
Oft would she kiss my cheek, with fond care;
Oft soothe me: to a father waxing old
Nothing is dearer than a daughter: sons
Have spirits of higher pitch, but less inclined 
To sweet enduring fondness.

Antonio ගේ හෘදය අසල මාංශයෙන් රාත්තලක් මැ ඉල්ලන්නට තරම් රුදුරු වූ Shylock වුවැ තම දියණිය වූ Jessica ට අසීමිත දාරක ස්නේහයක් පෑවේ යැ. (Maurycy Gottlieb ගේ සිත්තමකි)

ඒ සා මහත් වස්තු වූ, ඒ සා මහත් උත්තම මානව බන්‍ධන වූ, ඒ සා මහත් දිව්‍ය වූ, ඒ සා මහත් වාසනා වූ, ඒ සා මහත් රාජකීය වූ, ඒ සා මහත් අගනා වූ දරුපෙමට ආරම්මණ වූ දරුවකුට යම් අයෙක් සාප කළෝ ද නින්දා-අපහාස-පරිභව කළෝ ද ඔවූහු අශිෂ්ටයෝ මැ වෙත්. එවන් නොපනත්කම් කළවුන් පිළිබඳ දෙමවුපියන් දුටු සිත් ඇති කැරැ ගැනුම යුක්ති යුක්ත යැ. එලෙස මැ “කව‍රකු විසින් එකී නොපනත්කම් කරන ලද්දේ යැ?” යන ගැටැළුව පිළිබඳ සිතමින් කැලඹුණු මනසැති එදෙමවුපියන් නෙක නෙක දනන් කෙරෙහි සංශයවත් වීම ද යුක්ති යුක්ත යැ.

එවන් කැලඹුණු මනසැති දෙමාපියන් කිසි යම් නිවැරැදි සූධීමතකුට සංශයමූල වැ නොමඟ ගොස් අක්‍රෝෂපරිභව කරන්නට වූ කල අපි ඔවුනගේ චර්යාව පිළිබඳ නොපහන් සිත් ඇති කැරැ ගැනුම නොනිසි යැ. නොනිසි වදන් පැවසූ බමුණකු පිළිබඳ පාලි ත්‍රිපිටකයෙහි සූත්‍ර පිටකයෙහි ඛුද්දක නිකායෙහි ජාතකපාළියෙහි දසක නිපාතයෙහි කණ්හදීපායනය ජාතකයෙහි සඳහන් වන, “භාස්සං යමභාසනෙය්‍යං – තං ඛම්‍යතං පුත්තකහෙතු මජ්ජ – පුත්තපෙමා න ඉධ පරත්ති කිඤ්චි” යන පාඨාංශය අනුවැ,  “නො කියැ යුතු  බසක් කීවෙමි; මගේ එබස පුතු ගැන සිතා කමා කෙරේවා, පුත්‍ර ප්‍රේමයට වඩා වැඩි වූ ප්‍රේමයෙක් මෙලොවෙහි නැත.” යන්න සිහි කර අපි ඉවසා සිටියැ යුතු වෙමු; දුටු සිතැති නො වියැ යුතු වෙමු; දුටු කිරියැති නො වියැ යුතු වෙමු. ඔවුනට ළැඳි මැ වියැ යුතු වෙමු. 

බන්‍ධුල කුදලාගම,

සදම්ටනය.

Advertisements

6 thoughts on “පුත්‍ර ප්‍රේමය : පුත්තපෙමා න ඉධ පරත්ති කිඤ්චි

  1. සිංහල වියුණු (බ්ලොග්) ලොව පුරෝගාමී වියුණුපති (බ්ලොග්පති) මාතලන් හෙවත් ප්‍රියන්ත හේවගේ මැතිඳුන් The Public Sphere වියුණුවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙය සියලු මතවාදයන්ට විවෘත සාර්වජනික ක්ෂේත්‍රය යි. සියලු මතවාද ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ඔබතුමාගේ පැමිණීම මහත් සේ අගයමු.

   සංස්කාරක මණ්ඩලය,
   The Public Sphere.

   Liked by 1 person

  2. ගරු මාතලන් හෙවත් ප්‍රියන්ත හේවගේ මැතිසඳ,

   සකසු මඬුල්ල විසින් පැවැසුණු පරිදි මැ හෙළ වියුණු ලොවැ වියුණුපති ඔබ මැ යැ. අනෙකා කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාමඳමාන නැති, කුහකහපුටුකම් නැති ඔබතුමා මෙහි පැමිණ සුබ පතන්නට වීම පිළිබඳ මම පුදුම නො වෙමි. ඔබතුමා ඉදිරියටත් මෙහි පැමිණෙන්නැ. රෑ දනියෙල් – දවල් මිගෙල් වැඩ නැති, නොවක් බසැති මාතලන් මැතිඳුන් පිළිබඳ මා එදත් අදත් පහන් සිතැති යැ. උගතුන් සුලබ වැ ඇත. හිත හොඳ මිනිසුන් නම් දුලබ යැ.

   බන්‍ධුල කුදලාගම,
   සදම්ටනය.

   Liked by 1 person

   1. .///////අනෙකා කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාමඳමාන නැති, කුහකහපුටුකම් නැති ඔබතුමා ////////
    ////////උගතුන් සුලබ වැ ඇත. හිත හොඳ මිනිසුන් නම් දුලබ යැ.//////////

    +++++++++++++++++++++

    Like

 1. අටම්පහුරේ මගපෙන්වීමෙන් මත සිදු වූ මාතලානුගමනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සාර්වජනික ක්ශේස්ත්‍රය දිනෙන් දිනම ජනප්‍රිය වනු නිසැකය!

  අප දෑසට උනන්නේ සතුටු කඳුලු ය!

  Like

  1. මා සන්මිතු සරසතුමා මගේ ලිපි පාඨකයන් වෙත ගෙන යන්නට කරනා නිර්ලෝභී, කාරුණික කාර්යභාරය දකින මා නෙතගට ද කඳුළු නැඟේ. ඔබතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් මා නොසිතූ තරම් පරාසයක පාඨක ප්‍රජාවක් වෙත මගේ ලිපි පැතිර ගොස් ඇත. අරුණ පෙරේරා, මාතලන් ඈ සජ්ජන ව්‍යායාමය ද මහත් වැ අගයමි. මා ලියනා දෙයින් ඔබගේ ආනන්ද-ප්‍රඥා මණ්ඩල සම්ප්‍රසාරණය වේ නම් එය මැ මට සැනසුමකි.

   බන්‍ධුල කුදලාගම,
   සදම්ටනය.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s